PRIVACY POLICY

Newshosting respecteert het recht op privacy van elke afzonderlijke gebruiker. We have deze Privacyverklaring gecreeerd om onze betrokkenheid bij privacy te tonen. Deze Privacyverklaring geeft inzicht in onze informatievergaring en verspreidingspraktijken. Newshosting respecteert uw privacyrechten volledig en ons beleid weerspiegelt onze betrokkenheid bij uw privacy.

Klantinformatie
Newshosting vereist bepaalde informatie tijdens het inschrijven en bij het geven van klantondersteuning. Deze informatie hebben we nodig om kwaliteitsservice en -ondersteuning te leveren. Deze informatie wordt nooit vrijgegegeven aan anderen, tenzij we opdracht daartoe ontvangen van een rechtbank met de vereiste rechtsbevoegdheid. Newshosting heeft haar klantenlijst of enige andere klantinformatie nooit verkocht of verhuurd en Newshosting zal dat ook nooit doen.

Newshosting controleert onze servers voor zover dat nodig is om ervoor te zorgen dat aan hoge standaarden van onderhoud wordt voldaan. Newshosting controleert uw online activiteiten niet en legt ze niet vast. We controleren niet bij welke nieuwsgroepen u plaatst of van welke u nieuwsgroepen u downloadt of wat u in de nieuwsartikelen zet die u plaatst.

Gebruiksinformatie
Newshosting zal de persoonlijke informatie of gebruiksinformatie van een klant niet vrij geven aan onderzoekers, advocaten en agentschappen tenzij op last van een rechtbank met de daartoe vereiste rechtsbevoegdheid. Als er een hoorzitting plaatsvindt, zal de klant hiervan in kennis worden gesteld zodat hij de mogelijkheid heeft de overdracht van persoonlijke informatie aan te vechten.

Civiele onderzoeken
Newshosting werkt volledig mee met ordehandhavingsoverheidsinstellingen, maar er moet nog steeds een gerechtelijk bevel zijn voordat Newshosting klantinformatie overdraagt. Het vierde amendement van de Grondwet van de VS vereist een gerechtelijk bevel om een onderzoek en beslaglegging uit te voeren. Newshosting zal, op verzoek van ordehandhavingsentiteiten, het bestaan van persoonlijke klantinformatie bevestigen en desgevraagd de technische computertaal leveren voor opname in het gerechtelijke bevel, "die in het bijzonder ... de eigendommen beschrijft die in beslag kunnen worden genomen." In een strafrechtelijk onderzoek heeft is Newshosting yerplicht het feit dat er een onderzoek plaatsvindt niet aan de klant te onthullen

Strafrechtelijke onderzoeken
Newshosting houdt persoonlijke informatie over u strikt vertrouwelijk en verkoopt of verhuurt deze informatie niet. Newshosting zal geen enkele klantinformatie vrijgeven of onthullen, tenzij daartoe opgedragen door een rechtbank.

Newshosting-privacybeleid
Newshosting houdt persoonlijke informatie over u strikt vertrouwelijk en verkoopt of verhuurt deze informatie niet. Newshosting zal geen enkele klantinformatie vrijgeven of onthullen, tenzij daartoe opgedragen door een rechtbank.

voor maar
$15.83p.m.
met vooruitbetaald jaarabonnement
$12.95p.m.
for only
$10.00p.m.